Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen förvaltar cirka 110 000 m² lokalyta - skolor, förskolor, daghem, äldreomsorg, kommunkontor samt andra lokaler för kommunala verksamheter. Merparten av fastigheterna är byggda efter år 1950. Ett tiotal fastighetsskötare och lokalvårdare ansvarar för den löpande skötseln av våra fastigheter.

Ombyggnationer, reparationer och underhåll handlas upp av externa entreprenörer.

En god del av 1990-talet har ägnats åt att renovera och bygga om såväl skolor och daghem som lokaler för äldreomsorgen. Våra fastigheter håller nu mycket hög standard. En viktig målsättning har varit att minska andelen akut underhåll från närmare 100 procent till cirka 30 procent och satsa större resurser på planerat underhåll. Ett 25-tal av våra största fastigheter har utrustats med avancerade styr- och reglersystem som gör det möjligt att sekund för sekund avläsa förbrukningen av vatten, el och värme i varje enskild fastighet.

Till toppen