Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet, bygglovshantering samt myndighetsutövning inom en rad områden, bland annat bygglovsprövning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och hälsoskydd.

Viktiga lagar är Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt Livsmedelslagen med tillhörande förordningar och andra följdförfattningar.

Ledamöter 2019-2022

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden för mandatperioden 2019-2022:

Till toppen