Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden verkar för ett rikt föreningsliv och samarbetar för närvarande med cirka 210 föreningar.

Kulturverksamheten i kommunen innefattar bland annat teater, utställningar, föreläsningar, aktiviteter med föreningar, kultur i vården, bibliotek med huvudbibliotek i centrala Älmhult, samt 8 skol- och filialbibliotek runt om i kommunen.

Nämnden har också hand om fritidsverksamheten innefattande bland annat spännande naturreservat, fina badplatser och många sjöar med sammanlagt 16 aktiva fiskevårdsområden. För sportintresserade finns det bland annat 4 idrottshallar, simhall, ishall och 18-håls golfbana.

Ungdomsverksamhet bedrivs på ungdomsgården Fenix med öppen ungdomsverksamhet 4 kvällar i veckan. Dessutom anordnas till exempel skoldanser och lovaktiviteter. Nämnden ansvarar även för idrottsskolan för 7- och 8-åringar.

I nämndens verksamhetsområde ingår dessutom att handlägga bidrag till cirka 90 föreningar.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utförs av tre olika förvaltningar:

Ledamöter 2019-2022

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2019-2022: