Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunala bolag

Älmhults kommun har verksamhet i sex kommunala bolag. Kommunen äger merparten av sina hel- och delägda bolag indirekt genom moderbolaget Elmen AB, bolaget SSAM AB ägs dock direkt av kommunen. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser som speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. 

Organisationsskiss över de kommunala bolagen

_________________________

Elmen AB

Elmen AB är kommunens moderbolag och det äger de övriga hel- och delägda kommunala bolagen.

Elmen AB är länken mellan Älmhults kommun och de olika verksamhetsbolagen och ska arbeta med att styra, samordna och effektivisera hela bolagsstrukturen. Bolaget kan också arbeta med finansieringsfrågor och övergripande kompetensförsörjning för övriga kommunala bolag.

VD

Susann Pettersson, kommunchef

Styrelse 2019-2023

Elizabeth Peltola Öppnas i nytt fönster. (C), ordförande
Eva Ballovarre Öppnas i nytt fönster. (S), vice ordförande
Sonja Emilsson Öppnas i nytt fönster. (M)

Suppleanter

Soili Lång-Söderberg (M)
Stefan Jönsson Öppnas i nytt fönster.
(S)
Tomas Harrysson (C)

KONTAKT

Elmen AB

Telefon 0476-550 00

Postadress

Elmen AB
Box 500
343 23 Älmhult

_________________________

Älmhultsbostäder AB

Älmhultsbostäder är ett helägt bostadsföretag med lägenheter runt om i kommunen.

Älmhultsbostäder står för en stor del av bostadsförsörjningen i Älmhults kommun och tillhandahåller även lokaler för handel- och servicenäringar som vill etablera sig i kommunen. Älmhultsbostäder ska bidra till kommunens övergripande mål genom att bygga attraktiva hyresrätter och skapa en god boendemiljö.

_________________________

Älmhults Näringsfastigheter AB

Älmhults Näringsfastigheter, ÄNAB, är ett helägt fastighetsbolag som köper, äger, bebygger, hyr ut, förvaltar och säljer fastigheter som är avsedda för näringsverksamhet. Älmhults Näringsfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Älmhultsbostäder AB.

Älmhults Näringsfastigheter arbetar för att främja näringslivsutvecklingen i Älmhults kommun genom i första hand lokal- och fastighetsförsörjning.

_________________________

Älmhults Terminal AB

Älmhults Terminal AB, ÄTAB, är en kombiterminal i Älmhult där bland annat omlastning av containrar sker mellan järnvägsvagnar och lastbilstransporter/lager.

ÄTAB är idag den fjärde största inlandsterminalen sett till antal containerlyft om året. ÄTAB samägs av Elmen AB (51 procent) och IKEA AB (49 procent).

Kontakt Älmhults kommun

Paul Robertsson, planeringschef, telefon 0476-551 41.

Styrelse

Elizabeth Peltola Länk till annan webbplats. (C), ordf, Älmhults kommun
Eva Ballovarre Länk till annan webbplats. (S), Älmhults kommun
Anders Lundh, IKEA AB

Suppleanter

Stefan Jönsson Länk till annan webbplats. (S), Älmhults kommun
Peter Larsson, IKEA AB
Louise Manestam, IKEA AB

KONTAKT

Älmhults Terminal AB

Telefon 0476-550 00

Postadress

Älmhults Terminal AB
Box 500
343 23 Älmhult

_________________________

ElmNet AB

ElmNet AB är ett helägt bolag som har som uppdrag att i egen regi och/eller i samverkan med så kallade byanätsföreningar bygga ut fibernätet i Älmhults kommun.

ElmNet AB arbetar för att erbjuda företag och privatpersoner i kommunen möjlighet att ansluta sig till snabb och stabil bredbandsuppkoppling.

_________________________

Södra Smålands Avfall och Miljö

Älmhults kommun äger 12 procent av bolaget Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) som har hand om bland annat sophämtningen i Älmhults, Lessebo, Markaryds, Tingsryds och Växjö kommuner.

Mer information om bolaget finns på SSAM:s hemsida Länk till annan webbplats..

Till toppen