Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en kvalitetsundersökning om kommunens kvalitet. Undersökningen görs genom nedslag i enstaka frågor i många av kommunens verksamheter och har fått namnet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Under 2018 har undersökningen arbetats om och 260 kommuner har mätts i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Syftet med mätningen

Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra. 

Hur redovisas resultatet?

Resultet redovisas till höger under respektive område. Efter varje fråga eller påstående finns en färgad ruta, där siffran anger Älmhults resultat och färgen anger om vi är bland de 25 procent bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50 procent i mitten (gul), eller bland de 25 procent sämsta kommunerna i landet (röd).

Resultatet redovisas också i en rapport som sammanställs av SKL. eller i Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen där det också går att jämföra med tidigare år och med andra kommuner.

Kvalitets i Korthet, rapport från SKL. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen Länk till annan webbplats.

2018 års sammanställning av Älmhults resultat visar bland annat att:

  • Andel föräldrar som får förskoleplats på önskat datum ligger kvar på en väldigt hög nivå.
  • Det är fler elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 83,7 procent, jämfört med föregående år. Resultatet ligger något under riket 88,7 procent.
  • I Älmhult är 80 procent nöjda på särskilda boenden medan 87 procent inom hemtjänst är nöjda. Generellt så är nöjdheten i kommunerna högre i hemtjänsten än på särskilda boenden. 
  • Väntetiden för plats på särskilt boende i Älmhult har ökat jämfört med mätningen 2017 och är 23 dagar högre än medel.
  • Svar på e-post ligger kvar på ett bra resultat medan tillgänglighet på telefon och bemötande visar sämre resultat.

I KKiK-sammanställningen finns även skolresultat, brukarbedömningar avseende äldreomsorgen, kostnadsuppgifter och mycket mer.

Till toppen