Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Felicia Sandberg it-jurist

Kvinna i blå skjorta står i en park framför kommunhus i gult tegel.

– Intresset för samhällsvetenskap hade jag tidigt även om jag inte hade sikte på just juridiken. Det som senare gjorde mig intresserad av rättsvetenskapen var den utopiska tanken om ett rättvist samhälle.

Jag bestämde mig för juristprogrammet och tog examen från Örebro universitet år 2019. Den offentliga förvaltningen lockade mig och sedan maj 2020 arbetar jag som it-jurist inom kommunen.

Hur ser ett typiskt jobbprojekt ut?

Mina arbetsdagar kan se väldigt olika ut men börjar alltid med en koll av e-post för att se om det är något som behöver hanteras akut. Därefter kan jag se över ett avtal som är på gång att tecknas med en leverantör för att försäkra att de uppfyller krav vi ställt på dataskydd och informationssäkerhet. Oftast resulterar det i kontakt med leverantör för att diskutera villkor.

De flesta dagar har jag möte med personer från en eller flera av förvaltningarna för att diskutera frågor inom något av mina områden. Vi kanske genomför en informationsklassning för att hitta rätt skydd för förvaltningens information eller så kanske vi har upptäckt att det skydd som finns inte är bra nog och då behöver vi förändra. I det strategiska arbetet upprättar eller förändrar jag befintliga styrdokument och det innebär inläsningar, utredningar och överväganden.

Vad är roligast och vad är stora utmaningar i ditt jobb?

Det roligaste är att arbeta tillsammans med många andra professioner mot samma mål men ofta med olika perspektiv. Ibland kan de olika perspektiven bli en utmaning men även det är roligt då vi tillsammans hittar en samsyn och lär av varandra. Inom kommunen finns så många olika verksamheter men en sak är gemensam – målet att göra Älmhults kommun till en bra plats att leva på, med allt vad det kan innebära.

Utmaningen är ofta den renodlade juridiken, eftersom ämnet handlar om att tolka och tillämpa regler som sällan har ett facit. En aktuell utmaning är att reda ut juridiska frågor i takt med den digitala samhällsutveckling som pågår. Det händer mycket i samhället och lagstiftningen hänger inte alltid med, vilket ställer höga krav på oss som arbetar offentligt och ska tolka regler i situationer som inte fanns när lagen skrevs.

Berätta om någon rolig händelse du varit med om.

De interna kontakterna är det roligaste. Att vi kan ha vitt skilda perspektiv på en fråga för att sedan få ett fint ”moment” när vi landar i ett resultat där alla är nöjda och har lärt sig något. För mig är det väldigt givande att hjälpa en kollega som ställts inför en svår juridisk situation med att hitta rätt i djungeln av lagar och regler.

Hur får du ihop arbetslivet med privatlivet?

Först ett enkelt svar: jag tycker att mitt arbete är roligt och har oftast positiv energi med mig hem! Det kan ibland vara svårt att få tiden att räcka till för både arbete och familjeliv då jag bor i Ljungby och pendlar till Älmhult, även om det är mycket arbete på distans nu. Det är viktigt för mig att ha lust, tid och ork att umgås med mina barn (3 och 5 år gamla) varje dag så att ha ett jobb jag trivs med är en lyx. På helgen vill jag få frisk luft och umgås med nära och kära. Jag tycker om att odla i trädgården, vara i skogen och spela spel.

Nämn några egenskaper som är bra att ha i ditt jobb och hur balanserar du upp det du är mindre bra på?

Det är viktigt att kunna samarbeta och ha förståelse för de olika perspektiv man kan ha i en fråga samtidigt som fokus ska hållas på det gemensamma målet. Förmågan att samarbeta tycker jag att jag har i den mån att jag tycker det är roligt att arbeta och förstå andra människor. Om jag är bra på det kanske jag inte ska bedöma själv, ha ha!

Det är också viktigt att kunna göra avvägningar till exempel säkerhet kontra kostnad och det är något jag lär mig allt eftersom. Förmodligen behöver jag längre tid för att göra de övervägandena än någon som arbetat med dessa frågor i många år, men där får jag balansera min relativt korta erfarenhet mot engagemang. Jag vill göra ett bra jobb och är alltid öppen för att lära mig nya saker, vilket är bra för ett område som it, där förändring sker snabbt.

Vilken utbildning behöver man för att jobba med det du gör?

För den rent juridiska delen behövs någon form av rättsvetenskaplig utbildning, eftersom det innefattar utredningar och tolkningar som kräver stor kunskap om rättssystem och rättstillämpning.

Rollerna som informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare är annorlunda då de mer handlar om att hålla ett helhetsgrepp om ett område där många arbetar tillsammans. Jag tycker det är utmärkt att ha en juridisk bakgrund men man kan även ha till exempel en it-bakgrund.
Mina kollegor på it-avdelningen är oumbärliga för mig och mitt arbete, eftersom jag inte alls har sådana it-kunskaper att jag klarar mig själv. Jag vill också lyfta vikten av att lära sig organisationen man arbetar i, eftersom syftet är att höja kvaliteten hos verksamheterna.

Till toppen