Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Direktupphandlingar

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

För att en upphandlande myndighet ska kunna genomföra en direktupphandling får avtalets sammanlagda värde inte överstiga direktupphandlingsgränsen. I beräkningen ska avtalets totala värde för hela kommunen under en hel avtalsperiod räknas med.

Till toppen