Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Budget och verksamhetsplan

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna används till.

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år i juni, vilket innebär att varje nämnd tilldelas en summa pengar för sin verksamhet. Underlag är den strategiska utvecklingsplanen. I den finns kommunövergripande mål och fokusområden som ska visa de viktigaste och prioriterade utvecklingsområdena för kommunen.

Internbudget och resultatmål

Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna senast till november ta fram internbudgetar och verksamhetsplaner. I internbudgeten fördelas budgeten på de olika verksamheterna och i verksamhetsplanen finns bland annat resultatmål utifrån den strategiska utvecklingsplanen.

Driftsbudget och investeringsbudget

Budgeten är uppdelad i en driftsbudget och en investeringsbudget.

I driftsbudgeten ingår löpande kostnader och intäkter som kommunen har för sin verksamhet. Det är till exempel personalkostnader, materialinköp och olika avgifter som till exempel barnomsorgsavgifter.

I investeringsbudgeten finns till exempel anslag för ny- och ombyggnation av lokaler samt vatten- och avloppsledningar.

Balanskrav och uppföljning

Från och med år 2000 har kommunerna ett balanskrav att förhålla sig till. Det innebär att i driftsbudgeten får inte kostnaderna vara större än intäkterna. Skulle det bli underskott i bokslutet måste motsvarande överskott redovisas inom tre år.
 
Under året följs budgeten upp i prognoser efter mars och oktober samt i en delårsrapport efter augusti.

Läs budgeten

Ta del av årets och tidigare års budget och verksamhetsplan. Det finns även korta sammanfattningar av budgeten.

Budget 2021, plan 2022-2023 Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11.5 MB)

Budget 2022, plan 2023-2024 Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.1 MB)

Beslut Kommunfullmäktige 2020-11-23 § 175 - fastställande av budget Pdf, 247.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 247.7 kB)

Till toppen