Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults historia

Nuvarande Älmhults kommun är geografiskt sex socknar, nämligen Härlunda, Virestad, Stenbrohult, Pjätteryd, Göteryd och Hallaryd. När den första kommunalförordningen trädde i kraft år 1862 blev socknarna ombildade till egna kommuner. Det som kom att ändra kartan radikalt var anläggningen av järnvägen som skedde under 1860-talet.

Fem järnvägsorter i nuvarande Älmhults kommun fick under 1800-talet tågstopp. En av de fem var Älmhult som blev ett planlagt stationssamhälle  med större station. Här skedde byte av personal, påfyllnad av bränsle, underhåll och reparation av tåg. Järnvägen var en stor tillväxtfaktor och statussymbol för Älmhult som skapade nya möjligheter för handel och service. En rad hantverkare och småindustrier slog upp sina portar.

Tillströmningen av folk ökade och hus började byggas upp. I och med det ökade även behovet av regler och lagar. Tidens stora risker var hälso- och brandfarorna. På 1880-talet kom de första stadgorna i stationssamhället och orten fick även en brandkår, orten blev ett municipalsamhälle. Den ifrån början lilla byn växte snabbt och hade vid sekelskiftet år 1900 cirka 1 000 invånare.

Älmhult blir en köping

1901 blev Älmhults municipalsamhälle en så kallad köping, som innebar att det nu var en egen kommun med högre status än de andra landsortskommunerna i närheten. Trots den högre statusen var Älmhult fortfarande litet, rent geografiskt och befolkningsmässigt jämfört med kommunerna runt om.  Med infrastrukturens ytterligare utbyggnad skedde en avbefolkning av landsbygden och under 1920-talet utökades köpingen med tätbefolkade områden från både Pjätteryds och Stenbrohults kommun. urbaniseringen.

Älmhults kommun bildas

I efterkrigstiden sattes de små kommunerna i en problematisk sits. Sveriges samhälle var under förändring där exempelvis kvinnor började yrkesarbeta, vilket ledde till att både barn- och äldreomsorg blev en allt viktigare fråga. Även utbildning och skola krävde större satsningar för att möta näringslivets efterfrågan på kompetent arbetskraft. För att hantera samhällets utveckling behövde småkommunerna nu slås samman. 1971 bildades därmed Älmhults kommun när landsbygdskommunerna runt om slogs ihop med köpingen. Den nya kommunen fick namn efter centralorten.

Till toppen