Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen)

Flygvy över sjön Möckeln med en gammal industritomt och södra stambanans spår.

Vy över Möckelns sågverkstomt

Vad?

Här ger vi möjligheter till att skapa en unik boendemiljö av hög kvalitet med en blandning av bostadstyper. Vi planerar även för högre hus vilket innebär fler bostäder inom området. Det i sin tur kan skapa tillräckligt underlag för att mindre företag ska kunna etablera sig, som exempel café, restaurang och gym. Företagen bidrar till bekvämlighet för boende och besökare i området och när det blir mer liv och rörelse ökar också tryggheten.

Vår målsättning är att det nya området, i stadsdelen Möckeln, också ska göra sjön Möckeln mer tillgänglig för alla invånare och besökare. Attraktiva gröna miljöer med mötesplatser, strandpromenad, bryggor, stråk för gångare och cyklister lyfts in i ett tidigt stadie och blir en viktig del i detaljplanen.

Området ligger naturnära och samtidigt bara några minuters cykelväg från Älmhults centrum.

Varför?

Älmhults kommun växer och det finns en stor efterfrågan på bostäder. Här har vi en möjlighet att omvandla sågverkstomten i Möckeln (nordöstra delen av Älmhult) till ett attraktivt, sjönära och hållbart bostadsområde med blandad bebyggelse.

När?

Planarbetetet pågår och planförslaget släpps för samråd våren 2022. Till våren 2023 kan detaljplanen vara klar.

Läs mer om detaljplanen här.

 

Till toppen