Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hämpersköp

Älmhults kommun har en stor befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder är stort. Fastighetsägaren vill bygga flerfamiljshus i Delary och kommunen jobbar nu med att ta fram en detaljplan för området.

Vad?

En detaljplan ska tas fram för Hämpersköp 1:8 i Delary. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Varför?

Fastighetsägaren vill bygga bostäder på tomten och har ansökt om ny detaljplan. Idag är marken planlagd för allmänt ändamål vilket innebär att endast kommun, region eller stat får exploatera området för allmänt ändamål så som skola eller särskilt boende. För att möjliggöra bostäder behövs en ny detaljplan.

När?

Planarbetet kommer att pågå från 2020 till 2022.

Plankarta över området.
Till toppen