Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Planprogram

Planprogram

En detaljplan skall, enligt Plan- och bygglagen, grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. I programmet anges utgångspunkter och förutsättningar för planen i syfte att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planprocessen.
Till toppen