Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Falken 1

Ett förslag till detaljplan för Falken 1 i Älmhult har funnits tillgänglig för granskning med berörda personer, myndigheter och organisationer. Granskningstiden pågick mellan 3 september - 1 oktober 2021.

Vad är syftet med detaljplanen?

Älmhults kommun växer och det finns en stor efterfrågan på bostäder. Att möjliggöra för fler hyresrätter i ett centralt läge gör att fler får möjligheten att bo med de fördelar som finns med ett centralt boende. Närhet till kollektivtrafik, grönstråk, offentlig och kommersiell service skapar förutsättningar till ett attraktivt boende.

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Falken 1 med fler bostäder.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala Älmhult, öster om torget och järnvägsstationen. Planområdet omfattar ca 1 hektar och ägs av bostadsbolaget Bostads AB Sydkusten.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 355.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 355.4 kB)

Illustrationer Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB)

Planbeskrivning med undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.7 MB)

Samrådsredogörelse Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Bullerutredning Pdf, 1002.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1002.5 kB)

Geoteknisk och markmiljöundersökning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Fyskisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Illustration över planområdet som är markerat i rött

 

Synpunkter och frågor?

Granskningstiden varar mellan den 3 september – 1 oktober 2021. Senast den 1 oktober 2021 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till:

ks@almhult.se
eller
Älmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500
343 23 Älmhult

Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Planprocessen

Planprocessen

Till toppen