Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kopia (1) av Hörda 3:121 år 2006


Antagandehandling

Hörda 3:121

i Eneryda, Älmhults kommun, Kronobergs län​


Borox International AB önskar en planändring för sina fastigheter Hörda 3:121 och Hörda 3:39. På Hörda 3:121 vill Borox effektivisera sin verksamhet genom att bygga en lokal för lagerhantering. Öster om Viregatan planerar man utökade personallokaler och parkering för de anställda. Därför omfattas förutom Hörda 3:39 också Hörda 3:183 och 3:184 samt del av Hörda 4:61 i planarbetet. Samtliga av dessa tre fastigheter ägs av Älmhults kommun.

Planarbetet syftar till att pröva en utökad byggrätt inom fastighet Hörda 3:121 samt att ge möjlighet till kontorsändamål  avseende personalutrymmen, och parkering öster om Viregatan.

PlankartaPDF (pdf, 1 MB)


Plankarta i A3PDF (pdf, 518.8 kB)


PlanbeskrivningPDF (pdf, 941.2 kB)