Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hörda 3:121 år 2014

Antagandehandling

del av fastigheten HÖRDA 3:121

i Eneryda, Älmhults kommun, Kronobergs län

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Fastigheten Hörda 3:121 är idag planlagd för småindustriändamål. Borox International AB har verksamhet med tillverkning av vägstålprodukter för till exempel hyvling och plogning av vägar. Grannar uppfattar vissa delar av verksamheten som allt för bullrande. Syftet med den nya detaljplanen är att ge en byggrätt som gör det möjligt för Borox att bygga en bullersluss som ska minska olägenheten.

Plankarta A2PDF (pdf, 95.1 kB)

Plankarta A3PDF (pdf, 80.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 24.8 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 14.9 kB)