Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bölsnäs 2:3 del av

Bölsnäs 2:3

antagandehandling​

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att stycka av tomter för fritidshus och boende.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.


Till planhandlingarna hör:

Plankarta A1PDF (pdf, 232.6 kB)

Plankarta A3PDF (pdf, 143.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 24.5 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 65.2 kB)

Utlåtande efter utställning 1PDF (pdf, 607.5 kB)

Utlåtande efter utställning 2PDF (pdf, 24.7 kB)

Fastighetsförteckning (finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)