Kv Rosen

Kvarteret Rosen

upphävande av tomtindelning/fastighetsplan
antagandehandling

Förslaget till upphävande har upprättats efter framställning från Miljö- och byggnämnden.

Fastighetsplanen har inte längre någon betydelse för fastighetsindelningen i kvarteret och bör av formella skäl upphävas för att sammanfalla med gällande detaljplaner för kvarteret Rosen. För dig som fastighetsägare får upphävandet inga konsekvenser.   

Fastighetsförteckningen, bilaga 7 redovisas inte i hanlingarna här på hemsidan.

Upphävande av fastighetsplanPDF (pdf, 2.6 MB)

UtlåtandePDF (pdf, 6.8 kB)