D183 Sånnaböke 1:318

D183 Sånnaböke 1:318 i Älmhult


Detaljplanen för Sånnaböke 1:318 antogs 2016-12-12

Planen gör det möjligt att bebygga tomten Sånnaböke 1:318 med ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader.

 

Till planhandlingarna hör:

Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Peter Hultin, tfn 0476-551 78, e-post peter.hultin@almhult.se,