Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D182 Del av Älmhult 3:1 (vid Trafikplats Älmhult)

Detaljlanen för del av älmhult 3:1 antogs av Miljö- och byggnämnden den 17 oktober 2016, §68. Beslutet har vinnit laga kraft den 18 november 2016.

Syftet med planen är att i trafikstrategiskt läge möjliggöra för fordonservice och handel. Planområdet ligger i den västra delen av Älmhults tätort direkt väster om väg 23 och direkt söder om Haganäsleden vid trafikplats Älmhult. Området är cirka 1,6 hektar.

Till planhandlingarna hör: