D177 kv Täppan i Haganäs bostadsområde

D177 kv Täppan i Haganäs bostadsområde


Planens syfte och huvuddrag


Syftet med planen är att möjliggöra 100 förskoleplatser och 800 skolplatser genom att öka byggrätten till 8 000 kvadratmeter byggnadsarea och tillåta en så kallad teknikvåning. Planområdet ligger i Haganäs bostadsområde.

I tidigare detaljplan för området anges att en grundskola med uppemot 800 elever ska kunna byggas. Vid projektering av en skola har det uppdagats att den tidigare tillåtna bruttoarean på 4 000 kvadratmeter inte skulle räcka till. Antalet elever blir alltså liknande som i tidigare detaljplan, men byggrätten och skoltomtens utbredning ökas.

Till plnhpandlingarna hör: