Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D175 Lejonet 4 och 11

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att ändra användningen av fastigheten Lejonet 4 från allmänna ändamål (A) till bostäder och centrumverksamhet (BC) för att möjliggöra framtida utveckling av verksamhet med enskilt huvudmannaskap. Fastigheten Lejonet 11 ändras från Q (kulturreservat) till C (centrumverksamhet). Byggnaden får skydd mot rivning och förvanskning.

Planområdet är cirka 3 700 kvadratmeter och ligger i centrala Älmhult utmed Södra Esplanaden.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.

Planhandlingar:​

Se plankarta i A2-formatPDF (pdf, 154.3 kB)
Se plankarta i A3-formatPDF (pdf, 251.1 kB)
Läs mer i Planbeskrivning och behovsbedömningPDF (pdf, 470.5 kB)
Läs mer i samrådsredogörelsenlänk till annan webbplats
Läs mer i Bulleröversyn 2014-04-22länk till annan webbplats
Läs mer i Bulleröversyn 2014-12-09länk till annan webbplats
Läs mer i Antikvarisk förundersökninglänk till annan webbplats