D173 Hagahem 1

D173 Hagahem 1

 

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att ändra beteckningen C; sjukhem och vårdändamål till KB; kontor, hotell och konferenslokaler samt bostäder. En ändring i planförslaget har gjorts som innebär att bostäder endast tillåts på bottenvåningen.


Till planhandlingarna hör:

  Detaljplan i format A2PDF (pdf, 241.3 kB)

Detaljplan i format A3PDF (pdf, 210.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.4 MB)

Granskningsutlåtande 1PDF (pdf, 42.7 kB)

Granskningsutlåtande 2PDF (pdf, 14.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 62 kB)

  Bullerberäkning Hagahem 1, TyrénsPDF (pdf, 850.8 kB)