Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D173 Hagahem 1

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att ändra beteckningen C; sjukhem och vårdändamål till KB; kontor, hotell och konferenslokaler samt bostäder. En ändring i planförslaget har gjorts som innebär att bostäder endast tillåts på bottenvåningen.

Till planhandlingarna hör:

Se detaljplan i A2-formatPDF (pdf, 241.3 kB)
Se detaljplan i A3-formatPDF (pdf, 210.5 kB)
Läs mer om planbeskrivningenPDF (pdf, 4.4 MB)
Läs mer om granskningsutlåtande 1PDF (pdf, 42.7 kB)
Läs mer om granskningsutlåtande 2PDF (pdf, 14.8 kB)
Läs mer om samrådsredogörelsenPDF (pdf, 62 kB)
Läs mer om bullerberäkning Hagahem 1, TyrénsPDF (pdf, 850.8 kB)