Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D164 anslutning Handelsvägen-Danska vägen

Handelsvägen är en alternativ färdväg mellan väg 23 och Handelsområd Haganäs. Idag ägs Danska vägen av Trafikverket men tidigast kring 2016, när Haganäsvägen och Torngatans förlängning trafikeras och miljöförbättringarna på Norra Esplanaden är gjorda, kan Danska vägen övergå i kommunal ägo. Handelsvägen används redan för viss trafik mellan handelsområdet och Danska vägen men för att kunna göra en säker anslutning vid Danska vägen krävs på- och avkörningsfiler. Handelsvägens nyttjandegrad kan på goda grunder antas minska när Haganäsleden kommit till stånd.

Hade Danska vägen varit en kommunal väg hade det inte behövts någon detaljplan för att bygga en säker anslutning. Nu ägs den av Trafikverket och om det är Trafikverket som ska göra förändringen ska arbetet egentligen föregås av en arbetsplan. Nu är det kommunen som ska bekosta anslutningen mellan Handelsvägen och Danska vägen och då räcker det med en godkänd detaljplan för att Trafikverket ska godkänna förändringen.