Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D161 kvarteret Jakob

Antagandehandling

Planens syfte är att möjliggöra kompletteringsbebyggelse i upp till fyra våningar samt att möjliggöra sammanbyggnad av vissa byggnadskroppar för att på så vis lösa tillgängligheten. 

Kvarteret Jakob är idag bebyggt med flerbostadshus i två och fyra våningar. Byggnaderna behöver renoveras och göras tillgängliga. För att åstadkomma detta finns förslag på att bygga samman vissa byggnader. Planen tillåter inte detta, då all mark förutom den exploaterade marken är prickmarkerad.

Läs merom detaljplanenPDF (pdf, 302 kB)
Läs mer om plan- och genomförandebeskrivningenPDF (pdf, 1.2 MB)
Läs mer om samrådsredogörelsenPDF (pdf, 7.5 kB)
Läs mer om utlåtandetPDF (pdf, 6.9 kB)
Läs mer om behovsbedömningenPDF (pdf, 6.7 kB)
Läs mer om upphävd fastighetsplanPDF (pdf, 37.4 kB)