D159 Blåsippan 6 m fl

D159 Blåsippan 6 m fl

Syftet med detaljplanen är att öka den tillåtna byggnadshöjden för fastigheten Blåsippan 6 från till och öka exploateringsgraden från 25 % till 50 % samt att ändra ett område mitt emot Gulsippan, på andra sidan Bäckgatan, från handel till parkering.

DetaljplanPDF (pdf, 590.7 kB)


PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 7 kB)