Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D157 Källargatans förlängning - etapp 2

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en väg från Källargatan norr om Haganässkolan till Östra Esplanaden via Haganässkolans östra sida och det planerade handelsområdet. Till att börja med kommer vägen att användas för fordon som behövs för att förbereda mark och bygga i handelsområdet. När varuhusen är färdiga kommer vägen att användas både av personbilar, bussar och lastbilar. Vägen kommer att fungera som en kompletterande väg in i handelsområdet men utformas så att den inte blir ett förstahandsalternativ för trafik mellan centrala Älmhult och handelsområdet. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en byggnad för idrottsändamål i två våningar invid fotbollsplanerna.

Haganäsområdet ligger perifert i förhållande till Älmhults nuvarande bebyggelse men ändå på gångavstånd, cirka 1 km , från centrum. Målet är att göra Haganässkolan till den centrala delen av en ny stadsdel, bestående av skola, bostäder och handelsområde. Området ska planeras så att det blir enkelt och säkert för gång- och cykeltrafikanter att ta sig från västra Älmhult till skolan och handelsområdet i öster.

Läs mer i detaljplanenPDF (pdf, 1.1 MB)
Läs mer i planbeskrivningenPDF (pdf, 1.1 MB)
Läs mer i genomförandebeskrivningenPDF (pdf, 11.4 kB)