Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D155 del av Haganäs 2, Källargatans förlängning

Internationella skolan med barn mellan ett och femton år (förskolan till och med årskurs nio) ska flytta från Blohméhuset till Haganässkolans nordvästra del. För att enkelt kunna komma till entrén behövs en väg från Torngatan till Haganässkolan. Vägen utgör en förlängning av Källargatan.

Det planeras också för ett större idrottsområde öster och söder om Haganässkolan. Intill huvudarenan för fotboll föreslås en parkeringsplats. Denna skulle i framtiden kunna nås via den nya vägen. Förlängningen av Källargatan kan också komma att utgöra en av infarterna till de planerade nya bostadsområdena norr om Haganäs. Också Torngatan kommer att få en ny sträckning för att ansluta till den planerade Haganäsleden. För att optimera trafikens framkomlighet och säkerhet i korsningen mellan Källargatan och Torngatan bör en tunnel för gångtrafikanter och cyklister finnas under Torngatan.

Se plankartaPDF (pdf, 693.1 kB)
Läs mer i planbeskrivning med genomförandebeskrivningPDF (pdf, 453 kB)