Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D149 Stormen 10

Älmhultsbostäder AB som äger fastigheten Stormen 10 önskar utöka byggrätten på fastigheten i syfte att kunna tillmötesgå befintliga affärslokalers expansionsbehov samt ytterligare en affärslokal och samtidigt skapa bostäder centralt. I gällande detaljplan medges endast byggrätt på halva tomten. Planerad ny byggnad önskar man uppföra på hela fastighetsytan.

Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige 2009-08-31 § 107
och laga kraft 2009-10-02.

Se plankartaPDF (pdf, 118.6 kB)
Läs mer i planhandlingarnaPDF (pdf, 34.8 kB)