Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D141 Lokmästaren 5

Fastigheten Lokmästaren 5 ägs av Älmhults kommun och försäljning pågår. På fastigheten finns befintligt bostadshus som skall byggas till  i väster. Tillbyggnaden kommer då att ligga över den nuvarande fastighetsgränsen. 

Vidare finns ett befintligt uthus som är placerat i grönområdet. Detta kommer efter planändring och fastighetsreglering att ligga inom fastigheten Lokmästaren 5.                            

Förslaget innebär att cirka 588 kvadratmeter mark, som enligt gällande plan är grönområde, tillföres fastigheten Lokmästaren 5.