D141 Lokmästaren 5

D141 Lokmästaren 5


Fastigheten Lokmästaren 5 ägs av Älmhults kommun och försäljning pågår. På fastigheten finns befintligt bostadshus som skall byggas till  i väster. Tillbyggnaden kommer då att ligga över den nuvarande fastighetsgränsen.  Vidare finns ett befintligt uthus som är placerat i grönområdet. Detta kommer efter planändring och fastighetsreglering att ligga inom fastigheten Lokmästaren 5.                            

Förslaget innebär att ca 588 kvm mark, som enligt gällande plan är grönområde, tillföres fastigheten Lokmästaren 5.

DetaljplanPDF (pdf, 379.8 kB)


Detaljplan i format A3PDF (pdf, 185.7 kB)


PlanbeskrivningPDF (pdf, 37.5 kB)