D139 Olivia

Ägarna till fastigheten Olivia 7 i Älmhult önskar utöka byggrätten på fastigheten i syfte att kunna tillmötesgå befintliga affärslokalers expansionsbehov och samtidigt skapa bostäder centralt.

Plankarta med illustrationPDF (pdf, 104.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 59.3 kB)