D132 Triangeln

D132 Triangeln


Området fungerar idag som grönyta. Sedan ett 40-tal år tillbaka har där funnits en kiosk - ”Röda kiosken”. I gällande detaljplan är områdets användning dock inte specificerad. Markanvändningen i området ska därför fastställas i den här presenterade planen.

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för gatukök/uteservering och att fastslå en byggrätt. Enligt planförslaget tas en del av området i anspråk för handelsändamål – gatukök med tillhörande serveringsutrymme.

DetaljplanPDF (pdf, 3.1 MB)


Detaljplan A3PDF (pdf, 963.2 kB)


PlanbeskrivningPDF (pdf, 41.5 kB)