Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D132 Triangeln

Området fungerar idag som grönyta. Sedan ett 40-tal år tillbaka har där funnits en kiosk - ”Röda kiosken”. I gällande detaljplan är områdets användning dock inte specificerad. Markanvändningen i området ska därför fastställas i den här presenterade planen.

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för gatukök/uteservering och att fastslå en byggrätt. Enligt planförslaget tas en del av området i anspråk för handelsändamål – gatukök med tillhörande serveringsutrymme.