Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D128 kvarteret Folkparken, Maxi

ICA är sedan 25 år etablerat utmed och norr om Danska vägen (väg 120), som är infart till Älmhults samhälle från norr och öster. Verksamheten har vuxit ut efterhand och företaget vill kunna bygga ut lokalerna mot väster.

Planförslaget syftar till att möjliggöra en utbyggnad för ICA (som ligger på fastigheten Folkparken 4). Detta görs genom att en del av den kommunägda fastigheten Folkparken 2, i detaljplan avsedd för samlings- och föreningslokaler, ändras till område för handelsändamål. Den byggrätt som ICA förfogar över utökas från 5 700 till 6 600 kvadratmeter. Det område som genom fastighetsreglering tillförs ICA:s fastighet, Folkparken 4, har en yta på cirkaa 800 kvadratmeter.

Se plankarta i A3-formatPDF (pdf, 144.8 kB)
Läs mer om plan- och genomförandebeskrivning, särskilt utlåtandePDF (pdf, 50.1 kB)