D125 Kv Älgen

D125 kv Älgen

Nu gällande detaljplan upprättades 2000 och avsikten var då att det kommunägda bostadsbolaget Älmhultsbostäder AB skulle bebygga området med friliggande småhus för uthyrning eller försäljning. Gällande detaljplan medger att det byggs 5000 m2 byggnadsarea i 1, 1 ½ eller 2 plan.

DetaljplanPDF (pdf, 91.4 kB)


Detaljplan i format A3PDF (pdf, 358.9 kB)


PlanbeskrivningPDF (pdf, 49.2 kB)