Älmhult-Möckeln

Här hittar du aktuella detaljplaner i Älmhult och Möckeln som vunnit laga kraft. Titta på Planöversikten för att se vilken detaljplan som gäller. De planer som är färglagda på planöversikten finns digitalt.

Är du intresserad av någon annan detaljplan, ring 0476-550 00. Samtliga gällande detaljplaner finns tillgängliga på kommunens planeringsavdelning.

Planöversikt Älmhult-MöckelnPDF (pdf, 3 MB)