Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Antagna detaljplaner

Detaljplaner finns främst inom tätbebyggda områden och samhällen. I Älmhults kommun antogs första planen 1957. Samhällena har växt under åren vilket medför att samtliga planer bildar ett ”lapptäcke” över Älmhult med tätorter.

En gällande detaljplan har antagits, vunnit laga kraft, och styr därmed markanvändningen i det aktuella planområdet. Dessa gäller tills kommunen ändrar eller upphäver dem. I Älmhults kommun finns gällande detaljplaner för de största delarna av orterna Älmhult, Möckeln, Diö, Liatorp, Eneryda, Virestad, Häradsbäck, Delary, Hallaryd, Göteryd och Pjätteryd, samt för flertalet av fritidshusområdena.

I kommunens webbkarta finns alla antagna detaljplaner tillgängliga.

Till toppen