Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Mätningstjänster

Miljö- och byggförvaltningen använder olika mätningsmetoder med optiska instrument. Gnss, mätning mot satellit, används för att uppdatera kartdatabasen och göra utsättning av gränspunkter och byggnader.

Med hjälp av arkivmaterial, beräkningar, instrument och metallsökare kan oftast en fastighets rätta gränser fastställas. Lantmäteriet har ansvar för fastighetsbildning, men kommunens kart- och mätpersonal medverkar i detta arbete inom tätbebyggt planlagt område.

De vanligast förekommande mätningsuppdragen är utsättning av ny- och tillbyggnad av bostadshus, visning av fastighetsgräns och inmätning av förändrade byggnader och vägar. Beställ mätningstjänst här: kart@almhult.se

Till toppen