Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kartprodukter

Miljö- och byggförvaltningen använder dagligen digitala kartor som källa till information, i kommunikation med allmänhet och redovisning i arbetet. Dessutom används ofta kommunens arkiv där det finns historiska kartor, planer och flygbilder.

Kartor tas fram för att till exempel visa fastigheter, adresser, vägar, ledningar av olika slag, höjdförhållanden, naturvärden och planerade bostadsområde. Nybyggnadskarta är en karta som tas fram för att användas som underlag till situationsplan i ansökan om bygglov. Kartan visar fastighetsgränser, byggnader och ofta också vatten- och avloppsledningar och vilken typ av bebyggelse som är tillåten.

Vi hjälper dig gärna att undersöka vilka bestämmelser som gäller för din fastighet. En del kartor kan beställas och användas mot en avgift, enligt taxa, medan andra är kostnadsfria. 

Beställ kartprodukt här: kart@almhult.se Beskriv kort i mejlet vad du planerar att göra så att rätt kartprodukt skickas ut. Om det finns möjlighet, bifoga gärna en enkel skiss.Till toppen