Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Eldstad och rökkanal

Planerar du att installera en eldstad och rökkanal? Innan du gör det krävs en anmälan till Miljö- och byggförvaltningen.

Ska du installera en eldstad?

För att installera en eldstad behöver du ett startbesked. Anmälan för startbesked gör du på blanketten för anmälan och bygglov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byter du ut en befintlig kamin till en ny med likvärdig prestanda och ansluter till befintlig skorsten/rökkanal krävs ingen ny anmälan. Installerar du en ny kassett i en tidigare öppen eldstad krävs en anmälan.

Läsa mer om vilka krav och riktlinjer som gäller för vedeldning.

Anmälan

Till din anmälan ska följande handlingar bifogas:

  • Planritning där eldstadens placering markeras. Består byggnaden av flera plan ska rökkanalens placering markeras på samtliga plan.
  • Fasadritning där skorstenen är inritad. Ansluter du till befintlig skorsten krävs inte denna ritning.
  • Prestandadeklaration som visar CE- eller EN-märkning. Produkterna ska uppfylla nivåerna som finns i Boverkets byggregler tabell 6:7412. Denna information krävs inte om din ansökan gäller ett bastuaggregat.
  • Dokument som anger eldstadens och rökkanalens märke och modell.
  • Kopia på förslag till kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga. Det krävs ingen kontrollansvarig för installation av eldstad/rökkanal.

Startbesked

När handläggningen av ditt ärende är klart och ett beslut är fattat skickas ett startbesked hem till dig. Detta innebär att installationen av eldstaden kan börja. I startbeskedet står det också vad som krävs för att få ett slutbesked. Innan slutbesked kan ges ska skorstensfejarmästaren gjort en besiktning och protokoll ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen. När du fått ditt slutbesked får du börja använda din eldstad.

Ändrade regler för kaminer och vedspisar

Från och med oktober 2019 kommer reglerna för installationer för kaminer, vedspisar och pannor som eldas med pellets eller ved att ändras.

Tillverkaren ska redovisa en prestandadeklaration som visar verkningsgrad och utsläpp av koloxid. Produkten ska uppfylla nivåerna som finns i Boverkets byggregler tabell 6:7412.

Kravnivåerna gäller både vid nyinstallation i nya och befintliga byggnader. Du som har en befintlig kamin eller vedspis berörs inte av de ändrade reglerna. Kraven gäller inte retroaktivt.

Läs mer om de ändrade reglerna på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Till toppen