Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bygglovstaxa

Avgift tas ut för till exempel förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked inklusive slutbesked, arbetsplatsbesök, nybyggnadskarta och utsättning.

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om taxan. Taxan grundas på prisbasbeloppet. Det betyder att avgifterna varierar från år till år.

Timavgiften för 2021 är 1 068kr.

Avgiften beräknas bland annat efter storlek och hur mycket arbete som görs i ärendet. Det innebär att den exakta avgiften räknas ut när ärendet är klart.

Klicka här för att se Plan- och bygglovstaxa Pdf, 353.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 353.8 kB)

Till toppen