Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Tomtkö - fördelning av villatomter

För att få köpa en tomt av Älmhults kommun måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. När du är med i tomtkön får du även information om nysläppta tomter.

För att registrera dig till tomtkön måste du ha fyllt 18 år, vara privatperson med svenskt personnummer samt betala registreringsavgift.

Avgifter

I samband med att du registrerar dig i tomtkön betalar du 500 kronor som också gäller som avgift för resterande del av året. Därefter är avgiften 100 kronor per kalenderår. Du får information från oss i januari varje år när det är dags att betala avgiften. Vid utebliven betalning förlorar du din plats i kön.

Vi informerar dig om nya tomter via e-post och det är viktigt att du har en aktuell e-postadress registrerad.

När du betalat din registrering får du en kvittens på sidan och e-post skickas till dig med bekräftelse. Om du inte får någon kvittens eller bekräftelse har du inte lyckats med din registrering.

Marköverlåtelse för villatomter

När kommunal tomt har erbjudits till köpare ska handpenning betalas inom den tid som är överenskommen i kontraktet. Köparen har därefter 9 månader på sig att ansöka om bygglov. Köparen ska uppvisa beslut om bygglov samt erlagd betalning för detsamma inom 18 månader efter att handpenning har erlagts. Inom 30 dagar från det att beslut om bygglov uppvisats ska köparen erlägga slutlikvid för tomtköpet. Köparen får tillträde till fastigheten när slutlikvid är erlagd. I samband med att slutlikvid erlagts upprättar kommunen köpebrev och köparen ska då ansöka om lagfart för fastigheten inom en månad efter att köpebrev upprättats. Om bygglov inte beviljas eller betalning inte skett inom beslutad tid hävs avtalet. Köparen får i sådant fall den erlagda handpenningen tillbaka från kommunen.

Texten är ett utdrag ur dokumentet Riktlinjer för mark och exploatering, punkt nio.

Till toppen