Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vanliga frågor och svar

Kan jag få bidrag för att installera en tvättmaskin?

Ja, men bidraget gäller endast själva installationen, såsom framdragning av el, vatten och avlopp. Tvättmaskinen som inte är en fast funktion och andra kostnader bekostar du själv.

Kan jag få bidrag för att anpassa mitt fritidshus?

Du kan endast få bidrag för att anpassa bostaden där du bor permanent. Bor du permanent i ditt fritidshus måste det uppfylla normala krav på bostadsstandard. Uppfylls inte dessa krav lämnas inte bidrag.

Kan jag kombinera bidrag med ROT-avdrag?

Nej det kan du inte. Görs detta kan du riskera att bli återbetalningsskyldig och få betala vite.

Kan man få bidrag för att återställa anpassningar?

Fastighetsägare kan söka återställningsbidrag. Man kan söka återställningsbidrag för åtgärder som har utförts i eller i anslutning till hyresrätt eller i anslutning till bostadsrätt. Bidraget kan sökas om anpassningen inte längre används och den måste vara till nackdel för andra boende. Småhusägare kan inte ansöka om återställningsbidrag. Blankett för återställning hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan ansöka om bidrag?

Du som har en funktionsnedsättning eller du som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning. Ansökningen ska göras i den funktionsnedsattes namn.

Vad kan jag få bidrag för?

Du kan få bidrag för fasta funktioner i bostaden. Du ska kunna förflytta dig, sova, laga mat och ta dig in och ut i bostaden.

Kan man få bidrag till alla typer av bostäder?

Du kan inte få bidrag om du bor i bostad med särskild service (BmSS).

Behöver jag fråga min hyresvärd/bostadsrättsförening?

För att få bidrag behöver din hyresvärd, bostadsrättsförening eller de som äger eller innehar hyreskontrakt i bostaden godkänna anpassningarna. Ägaren måste också avstå från krav på återställande.

Kan jag få bidrag om jag flyttar?

Du måste göra ett genomtänkt val om du flyttar till en ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig får du inte bidrag för vissa åtgärder. Det kan handla om storlek, våningsplan, nivåskillnader och planlösning.

Återanvänder ni anpassningar som gjorts?

Nej, eftersom det är den som beviljats bidrag som äger anpassningen.

Vilka regler gäller vid reparation av anpassningar?

Du kan få bidrag för reparation eller service av teknisk utrustning. Teknisk utrustning kan vara hiss och dörrautomatik. Blankett för reparation och service hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste jag lägga ut pengar själv innan jag får bidraget?

Nej det behöver du inte. Utbetalningen görs först när anpassningen är utförd och kvitto/faktura tillsammans med kontouppgifter har inkommit till Miljö- och Byggförvaltningen. Det är den sökande som skickar in dessa upppgifter till Miljö- och byggförvaltningen. Observera att du ska skicka in en kopia och själv spara orginalet.

Kan jag ansöka i efterhand?

Ja, det kan du, men du måste genom intyg från sakkunnig styrka att anpassningen som gjorts var nödvändig då den utfördes. Du behöver också kunna visa kvitto eller faktura gällande kostnaderna för anpassningen. I vissa fall kan du också behöva visa hur bostaden såg ut innan den anpassades.

Det är fel på min dörröppnare. Vad gör jag?

Du fyller i blanketten för reparation och skickar till Miljö- och Byggförvaltningen tillsammans med en offert/faktura av reparationen.

Till toppen