Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vattenkvalitet

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte förekomma några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.

Provtagning och uppföljning av kvaliteten på vattnet som vi levererar till abonnenterna följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Mer information om dricksvatten finns på Livsmedelsverkets hemsida, se relaterad information i höger spalt.

Provtagning görs regelbundet både på vattenverken och ute på ledningsnätet efter ett bestämt kontrollprogram. Proverna skickas till ett ackrediterat utomstående labb för analys.

Kraven som ställs på kommunalt dricksvatten är mycket högre än om vattnet tas från en egen brunn.

Nedan visas sammansättningen på dricksvattnet i alla orter. Har du frågor om andra parametrar så är du välkommen att kontakta oss.

Gränsvärden hos konsument enligt föreskrift(SLVFS 2001:30)

Gränsvärden hos konsument enligt föreskrift (SLVFS 2001:30)

Enhet

Tjänligt med
anmärkning

Otjänligt

pH


< 7,5; >9,0

> 10,5

Mn (mangan)

mg Mn/l

0,05

-

Fe (järn)

mg Fe/l

0,2

-

NO3 (nitrat)

mg NO3/l

20

50

Cl (klorid)

mg Cl/l

100

-

F (fluorid)

mg F/l

-

1,5

Total hårdhet

°dH

-

-


Förklaring:
< "mindre än" - det betyder att halten ligger under den halt som kan analyseras
> "mer än"

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare under år 2018-2019

ÄLMHULT

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Älmhult under 2018-2019

pH

8,08

Mangan (Mn)

0,0083

 mg/liter
Järn (Fe)

0,016

mg/liter
Nitrat (NO³)

1,11

mg/liter
Klorid (Cl)

15,5

mg/liter
Fluorid (F)

< 0,20

mg/liter
Total hårdhet (dH)

4,4


DIÖ


Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Diö under 2018-2019

pH

8,21

Mangan (Mn)

0,0013

mg/liter
Järn (Fe)

0,012

mg/liter
Nitrat (NO³)

0,44

mg/liter
Klorid (Cl)

26

mg/liter
Fluorid (F)

0,43

mg/liter
Total hårdhet (dH)

5,1


ENERYDAVattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Eneryda under 2018-2019

pH

8,2

Mangan (Mn)

0,0051

mg/liter
Järn (Fe)

0,0069

mg/liter
Nitrat (NO³)

< 0,44

mg/liter
Klorid (Cl)

44

mg/liter
Fluorid (F)

0,74

mg/liter
Total hårdhet (dH)

6,3


VIRESTAD


Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Virestad under 2018-2019

pH

8,08

Mangan (Mn)

0,001

mg/liter
Järn (Fe)

0,033

mg/liter
Nitrat (NO³)

< 0,44

mg/liter
Klorid (Cl)

10

mg/liter
Fluorid (F)

0,88

mg/liter
Total hårdhet (dH)

5,1


FANAHOLM


Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Fanaholm under 2018-2019

pH

7,73

Mangan (Mn)

0,0006

mg/liter
Järn (Fe)

0,0037

mg/liter
Nitrat (NO³)

2,9

mg/liter
Klorid (Cl)

10

mg/liter
Fuorid (F)

< 0,2

mg/liter
Total hårdhet (dH)

3,75


HÄRADSBÄCK


Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Häradsbäck under 2018-2019

pH

8,07

Mangan (Mn)

0,0006

mg/liter
Järn (Fe)

0,037

mg/liter
Nitrat (NO³)

0,8

mg/liter
Klorid (Cl)

38

mg/liter
Fluorid (F)

0,73

mg/liter
Total hårdhet (dH)

6,1


HALLARYD


Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Hallaryd under 2018-2019

pH

8,28

Mangan (Mn)

0,0008

mg/liter
Järn (Fe)

0,024

mg/liter
Nitrat (NO³)

< 0,44

mg/liter
Klorid (Cl)

22,5

mg/liter
Fluorid (F)

0,69

mg/liter
Total hårdhet (dH)

4,45


GÖTERYD


Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Göteryd under 2018-2019

pH

8,24

Mangan (Mn)

0,0002

mg/liter
Järn (Fe)

0,0044

mg/liter
Nitrat (NO³)

10,85

mg/liter
Klorid (Cl)

18

mg/liter
Fluorid (F)

< 0,2

mg/liter
Total hårdhet (dH)

2,3


PJÄTTERYD


Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Pjätteryd under 2018-2019

pH

8,18

Mangan (Mn)

0,0011

mg/liter
Järn (Fe)

0,068

mg/liter
Nitrat (NO³)

< 0,44

mg/liter
Klorid (Cl)

8,8

mg/liter
Fluorid (F)

0,89

mg/liter
Total hårdhet (dH)

6


Till toppen