Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från tak, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Andelen hårdgjord yta har ökat genom förtätning av samhällena de senaste årtiondena vilket gör att större volymer vatten måste tas om hand. Framtidens ökade nederbördsmängder ställer höga krav på fördröjning för att minimera riskerna för översvämningar.

Till dagvatten räknas följande:

  • Regnvatten
  • Smältvatten
  • Spolvatten
  • Framträngande grundvatten

Efter att dagvattnet har runnit på våra gator och tak så blir det ofta förorenat innan det når våra sjöar och vattendrag. Våtmarker fungerar som effektiva reningsfilter och är därför ett bra komplement till markinfiltration, naturens egen reningsprocess. Kommunen har ett antal anlagda våtmarker och dagvattendammar som kommer att kompletteras med fler under de kommande åren.

Till toppen