Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avlopp

Bild på vattendrag i Älmhults kommun

Om du bor i en tätort är din fastighet oftast ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. Det betyder att kommunen levererar dricksvatten till din bostad och sedan tar hand om ditt smutsiga avloppsvatten och renar det.

Ju renare vatten som vi släpper ut hemma i avloppet, desto renare håller vi vår natur. Ett enkelt sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Om du är kopplad till det kommunala avloppsledningssystemet rinner vattnet du spolar ner i ditt avlopp ut i de kommunala ledningarna och vidare till någon av kommunens sex avloppsanläggningar.

I Älmhults kommun har vi cirka 180 km avloppsledningar.

Till toppen