Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skydda dig mot brott

Det finns en rad saker du kan göra för att förebygga inbrott och försvåra för tjuvar.

Att bli drabbad av ett brott innebär att någon bryter sig in i ens privatliv och det kan vara svårt att hantera, inte minst känslomässigt. De som drabbas av inbrott upplever obehag och osäkerhet. Vi kan försäkra oss mot de materiella förlusterna, men inte mot att personliga minnen försvinner eller förstörs.

Nedan hittar du tips på hur du kan göra för att minska risken att drabbas.

Bilinbrott och bilstölder

Dagens bilar har oftast moderna larm och elektroniskt stöldskydd, trots detta är de fortfarande stöldbegärliga. Stölderna av hela bilar har gått ner de senaste åren och de som stjäls idag är ofta utvalda och bilstölden är ett beställningsjobb. Det som dock är vanligare är att man stjäler delar av bilen eller saker som förvarats i bilen. 

Här följer några råd:

 • Lämna aldrig stöldbegärlig egendom i bilen (töm bilen själv).
 • Märk stöldbegärliga delar så som fälgar, extra ljus etc.
 • Montera hjullås om du har dyra fälgar.
 • Utrusta äldre bilar med elektroniskt stöldskydd (immobiliser).
 • Håll noga reda på bilnycklar särskilt till nyare årsmodeller då de är väldigt stöldbegärliga.
 • Se till att separera olika nycklar så att du till exempel inte har din bostadsnyckel och bilnyckel i samma nyckelknippa. 

Bostadsinbrott / Grannsamverkan

Vi arbetar för att främja en god Grannsamverkan i kommunen. Grannsamverkan har som syfte att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta genom ökad uppmärksamhet från de som bor i området samt kunskap om hur man skyddar sig. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa och Moderna Försäkringar, SSF Stöldskyddsföreningen, BRÅ, Sveriges Kommuner och Landsting, SABO, Hyresgästföreningen, Villaägarna och HSB, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Läs mer om Grannsamverkan och hur du kan starta upp det på webbplatsen för Samverkan mot brott. Länk till annan webbplats.

Lite tips för att försvåra för tjuven

 • Lås alltid ytterdörren när du lämnar bostaden. Tjuvar kan känna på dörrar oavsett om det är någon hemma eller ej.
 • Låt aldrig nyckeln sitta kvar i altandörren.
 • Öppna upp tomten för bättre insyn, förstärk gärna belysning runt huset samt komplettera med förslagsvis rörelsevakt.
 • Förvara inte värdesaker, nycklar, datorer eller kameror synligt från fönster.
 • Märk, fotografera och skriv ned din egendom.

När du inte är hemma

Meddela dina närmsta grannar om du reser bort. Om du ska vara borta en längre tid, be grannar eller bekanta om hjälp att:

 • Tömma din brevlåda.
 • Skotta snö eller göra fotspår i snön vid huset.
 • Slänga sopor i din soptunna ibland.
 • Parkera sin bil på din uppfart ibland.
 • Ha timer på olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
 • Tala inte in på telefonsvararen eller skriv inte på Facebook att du är bortrest.
 • Avbeställ tidningen om du är på semester.

Håll ögonen öppna

Trygghet och säkerhet för äldre

Äldre personer är överrepresenterade i skadestatistiken. Den största skadehändelsen är fallolyckan. I Sverige utgör de som är 65+ 19 procent av befolkningen och drygt en halv miljon är 80 år eller äldre. Av de som är 80+ bor 86 procent i eget boende och endast 14 procent bor på ett särskilt boende.

Ungefär 77 000 personer som är 65+ vårdas på sjukhus till följd av skador och förgiftningar. Det är en ökning med 21 procent på sex år. Fallolyckor utgör 59 procent av alla som behövde vård till följd av skador. (Den vanligaste falloyckan är fall i samma plan genom halkning, snubbling eller snavning.) Vägtrafikolyckorna är cirka två procent. Övriga olyckstyper såsom bränder, drunkning, kvävning, förgiftning, maskinolyckor är cirka åtta procent.

Att må bra på äldre dar är viktigt och det förutsätter en god hälsa och ett bra socialt nätverk med meningsfull sysselsättning. Ett sätt att behålla livskvaliteten är att undanröja de olycksrisker som finns i bostaden. Under nedanstående länkar hittar du mer information hur du förebygger.

Film – Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen