Information om coronaviruset, covid-19 i Älmhults kommun

Senast uppdaterad:

Vi ser en fortsatt smittspridningen i Älmhults kommun och Kronobergs län. Det är fortsatt väldigt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Det är allas ansvar att minska smittspridningen, se till att du håller avstånd och undviker sociala sammanhang. Känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma.

Svenska

Har du frågor sök svar på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns myndigheternas samlade och bekräftade information om coronaviruset. Eller ring informationsnumret 113 13.

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller alltjämt och du har en skyldighet att följa dessa:

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se). Länk till annan webbplats.

Nationella råd för att minska smittspridningen av covid-19

I Sverige gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Alla har ett ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Du är skyldig att:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter och umgås bara i en mindre krets
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • Håll avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Hålla en god handhygien

Läs de nationella råden i sin helhet på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Regeringens skärpta restriktioner

Regeringen skärper en rad restriktioner för att bromsa smittspridningen. Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

Från och med 1 juni tillås bland annat nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Gällande restriktioner från 1 juni

 • Butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.
 • Från och med 1 juni tillås nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. (Läs mer om max antal deltagare i olika sammanhang Länk till annan webbplats.)
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Antalet personer som får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger begränsas.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 22.
 • Serveringsställen ska stänga senast klockan 22.30. Serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat.

Läs mer om restriktioner och nationella råd på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om alla steg för att avveckla restriktionera här Länk till annan webbplats.

Aktuella åtgärder i Älmhults kommun

 • Älmhults bibliotek har öppet med restiktioner.
  Läs mer på bibliotekets hemsida. Länk till annan webbplats.
 • Alla sport- och fritidsanläggningar inomhus är stängda, (undantaget är barn och unga födda 2001 och senare). Det innefattar även Diö ishall, Haganäsbadet och Bockatorps ridanläggning.
 • Öppna förskolan bedrivs i mindre grupper utomhus samt digitalt

Haganässkolan ställer om till distansundervisning

Haganässkolan har ställt om till distansundervisning där en årskurs åt gången är på plats i lokalerna.

Rekommendationen gäller med undantag för bland annat elever på introduktionsprogrammen, elever i gymnasiesärskolan och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Undantag finns också för praktiska moment, nationella prov och andra examinationer som inte kan genomföras på distans.

Matenkäten finns tillgänglig för bokning av matlådor till nästkommande vardag från kl. 8:00 till kl. 11:00.
Elever som bor i annan kommun kan beställa mat enligt ovan eller ordna mat via sin hemkommun.
Länk till matenkät Länk till annan webbplats.

Undvik fysisk kontakt mellan vårdnadshavare och personal inom skola och förskola

Skolor och förskolor ska upprätthålla kontakter med vårdnadshavare och andra genom telefon, e-post eller digitala möten i den mån det går. Vi vädjar till vårdnadshavare att komma överens med skolan om lämpliga former för kontakter, t ex utvecklingssamtal.

Simhallen är stängd för allmänheten

På grund av ökad spridning av covid-19 i samhället stängs simhallen för allmänheten. Simhallen är fortfarande öppen för skolor och simklubb.

Kommunens Servicecenter

Servicecenter håller öppet som vanligt, men kommer att minimera antalet till maximalt 5 besökare som kan befinna sig i kommunhusets reception samtidigt.

Kommunala restauranger fortsätter vara stängda för allmänheten

Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

Stanna hemma om du är sjuk

De rekommendationer som gäller just nu är att alla som är sjuka, även med lindriga symtom ska stanna hemma från förskola, skola och arbete 48 timmar efter du ​är frisk. ​Misstänker du att du är sjuk i covid-19, kontakta din vårdcentral för provtagning.

Det är viktigt att du stannar hemma när du är sjuk​. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

När berättar vi om smitta i vår verksamhet?

Vi gör en bedömning från fall till fall. Grunden är att det råder sekretess på individnivå, men också att de som behöver veta får veta. Det kan vara anhöriga, kollegor eller andra. Ibland kan det finnas anledning att berätta var det finns smitta även för fler, och då gör vi det, om det kan ske med hänsyn till sekretessen.

Vaccination mot covid-19

För dig som har barn i förskola eller skola

Många undrar hur våra förskolor och skolor berörs av corona (covid-19). Vi får också frågor om barn och elever ska komma till våra förskolor och skolor eller inte.

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren.

Frågor och svar

Frågor och svar om covid-19 i förskola och skola 

Mer läsning

Om du vill läsa mer rekommenderar vi läsning på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Skydda dig och andra – information till föräldrar Länk till annan webbplats.
Skydda dig och andra – information till barn och unga Länk till annan webbplats.

Förskola

Om du som vårdnadshavare har en 15-timmarsplats och vill ha ditt barn hemma behåller du barnets plats på förskolan.

Om förskolan har hög personalfrånvaro på grund av sjuk personal kan rektor vädja till att du ska hålla ditt barn hemma under enstaka dagar. Det påverkar inte barnomsorgsavgiften.

För dig som är anhörig till äldre eller svårt sjuk person

Smittspridningen går neråt, men är trots det relativt hög i delar av Sverige. Folkhälsomyndigheten håller fast vid att även om man är fullt vaccinerad ska man fortfarande följa de restriktioner som finns. Därför ber vi er att fortsätta följa de rutiner vi har vid besök.

Regler för besök på ett vård- och omsorgsboende för äldre

 • Känn noga efter så att ni inte har några symtom på covid -19! Besöket förutsätter att er närstående är för dagen välmående.
 • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era händer.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser, men besöken kan också ske i den enskildes bostad. Ring avdelningen för överenskommelse om tid. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska
  avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 m till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person du besöker. Därför rekommenderar vi ett maxantal på 2 besökare per gång.
 • Om ni måste ha nära kontakt ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.

Vi önskar er ett trevligt besök!

Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

För dig som är företagare

Vårt lokala näringsliv är viktigt för oss alla i Älmhults kommun och covid-19 påverkar på många sätt. Nu är det extra viktigt att vi alla hjälps åt och samverkar på bästa sätt. Här finns lokal och nationell information till dig som företagare i Älmhults kommun.

Information om coronaviruset till dig som är företagare

Att tänka på vid högtider

Våra högtider och firanden i år blir inte som vanligt. Vi behöver fortsätta att ta hand om varandra och istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning.

Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre och riskgrupper, som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19.

Folkhälsomyndigheten ger ut så kallade allmänna råd som visar hur smittskyddslagen ska användas. De innebär bland annat att det är viktig att undvika större sociala sammanhang där flera personer träffas.

Trossamfundsledare talar om covid-19

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om corona/covid-19.

Se filmerna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmerna är inspelade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) vintern 2020.

Resor och friluftsliv

Här har vi samlat övergripande information, restriktioner och rekommendationer som gäller för resor och friluftsliv. För mer ingående information gå in på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där finns den samlade och källgranskade informationen från olika myndigheter.

Utrikesresor

Utrikesdepartementet avråder från resor till flera olika länder.

Utrikesdepartementets frågor och svar om reseavrådan Länk till annan webbplats..

Se aktuell information om utrikesresor på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Friluftsliv

När vi inte kan resa och umgås som vanligt ökar det lokala friluftslivet. Att fler människor ger sig ut i naturen, oavsett årstid, är positivt och något myndigheterna uppmuntrar. Samtidigt är det extra viktigt att alla visar hänsyn mot naturen, djurlivet, markägare och andra människor. Som vanligt är det viktigt att du håller koll på om det är eldningsförbud.

För dig som behöver prata

Ring en vän

Ring en vän är bemannad måndag-fredag klockan 10-12 och 14-16 och söndag klockan 14-16 med ideella från våra olika församlingar och samfund i Älmhults kommun.

Det behöver inte vara något särskilt, du behöver inte ha en anledning att ringa, men just nu behöver vi prata med varandra och det går jättebra att göra via telefon.

Ring en vän, telefonnummer 0476-561 86

Nyheter om corona

 1. Senast ändrad: 2021-05-07 14:07

  Skärpta regionala rekommendationer

  Från den 7 maj till och med den 31 maj gäller skärpta rekommendationer i Kronobergs län. Anledningen är den höga smittspridningen.

 2. Senast ändrad: 2021-04-06 11:17

  Återbruket öppnar 6 april – för ett mindre antal besökare

  Nu öppnar Återbruket igen men med särskilda begränsningar. Som vanligt gäller de allmänna råden att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk och hålla avstånd till …

 3. Senast ändrad: 2021-03-04 09:11

  Linnéskolan fortsätter med distansstudier en dag i veckan

  För att underlätta för språkundervisningen på Linnéskolan beslutades för en månad sedan att införa distansundervisning en dag i veckan för eleverna i årskurserna 7–9. Nu …

 4. Senast ändrad: 2021-03-02 11:43

  Är du 80 år eller äldre kan du anmäla intresse för vaccinering

  Nu kan du som är 80 år eller äldre anmäla intresse hos din vårdcentral för vaccinering mot covid-19. Alla som anmäler att de vill bli vaccinerade kommer att bli …

 5. Senast ändrad: 2021-02-26 16:43

  Distansundervisning efter sportlovet för elever i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet och introduktionsprogrammen

  Efter rekommendationer från smittskyddsläkaren i Kronobergs län införs distansundervisning under vecka nio för elever i gymnasiet och för elever i årkurs 8 och 9 på …

 6. Senast ändrad: 2021-02-05 15:52

  Älmhults bibliotek öppnar huvudbiblioteket för besök

  Älmhults bibliotek öppnar huvudbiblioteket för besök måndag 8 februari kl. 10.00. Biblioteksfilialerna i Häradsbäck och Eneryda som har självservice kommer också att …

 7. Senast ändrad: 2021-01-27 14:24

  Linnéskolan inför distansstudier en dag i veckan

  Älmhults kommun har idag beslutat att införa växelvis fjärrundervisning för årskurs 7–9 på Linnéskolan från och med måndagen den 1 februari. – Vi är i full gång med …

 8. Senast ändrad: 2021-01-22 14:19

  Lättade restriktioner för barn och ungas fritid

  Regeringen meddelande under torsdagen att offentliga aktörer bör återuppta idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som …

 9. Senast ändrad: 2021-01-16 10:00

  Elizabeth Peltola samtalade om covid-19 med kronprinsessparet

  På fredagen samtalade kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola med kronprinsessan Victoria och prins Daniel med anledning av coronapandemin.

 10. Senast ändrad: 2021-01-08 15:50

  Ingen distansundervisning för högstadieelever – utvecklingen följs noggrant

  Igår kom regeringen med beskedet att kommuner från och med 11 januari kan gå över till distansundervisning på högstadiet, om kommunen bedömer att det inte är möjligt att …

Till toppen