Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Parkering

Vad betyder "P"-skylten och hur länge får man parkera sin bil på våra gator och parkeringsplatser? Dessa frågor är det många som ställer och här är ett klargörande.

Skylten "P" betyder att parkering är tillåten under vardagar utom vardag före sön- och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla. På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

P-skiva

I Älmhult ska p-skiva användas på vissa kommunala parkeringsplatser, detta gäller framförallt i centrum men kan även förekomma utanför centrum. Var detta ska användas framgår av en tilläggstavla med upplysning om p-skiva. Tidsbegränsningen är mellan 10 minuter och 3 timmar. Hur länge man får stå parkerad framgår av tilläggstavla på plats.

Karta med parkeringsplatser i Älmhults centrum Pdf, 2.4 MB. (Pdf, 2.4 MB)

Långtidsparkering

På Västergatan utmed järnvägen, strax söder om Köpmannatunneln, har vi långtidsparkering för upp till sju fordon i 21 dygn.

På Oxtorgsgatan "Oxtorget", har vi långtidsparkering för upp till fem fordon i 14 dygn.

Parkeringsnorm

År 2019 antog kommunfullmäktige Älmhults gällande parkeringsnorm.
I parkeringsnormen finner du mer information om kommunens regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation.

Parkeringsnorm för Älmhults centrum Pdf, 540.4 kB. (Pdf, 540.4 kB)

U

Till toppen