Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Cykling och cykelvägar

Bild på barn som cyklar

Att ta sig fram med cykel eller till fots gynnar både miljön och hälsan. Du får motion och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som vi minskar klimatpåverkande utsläpp. Vi arbetar därför med att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att cykla och promenera i Älmhults kommun.

Potentialen för att öka cykelresorna i Älmhults kommun är stor både när det gäller arbetspendling, fritidsresor och för elever att ta sig till och från skolan. Inom centralorten är avståndet till de olika målpunkterna sällan över 5 km.

Cykelvänlig skola

Just nu peppar vi skolorna i Älmhults kommun att gå med i projektet Cykelvänlig skola. Där kan skolor anmäla sig och påbörja resan mot att bli ännu mer cykelvänliga och vi hoppas att flera av våra skolor tar chansen till det.

Syftet med projektet är att inspirera, peppa och leda skolor och föräldrar i arbetet mot att skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn.

Låt barnen styra – bli en cykelvänlig skola! Läs mer här Länk till annan webbplats..

Felanmälan och synpunkter

Om du ser någonting som behöver åtgärdas när du är ute och cyklar får du gärna rapportera det till oss. Det kan till exempel handla om potthål, trasig belysning, klotter eller liknande.

Du kan snabbt och smidigt göra din anmälan genom att använda vår e-tjänst för synpunkter och förslag. Har du frågor är du välkommen att skicka e-post eller ringa. Läs mer här.

Ny Cykelplan beslutad av Kommunfullmäktige 13 december 2021

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny cykelplan som ska få fler att cykla. Planen som sträcker sig till 2030 ska bidra till ett hållbart samhälle och attraktiva boendemiljöer. Strategier och åtgärder är baserade på dialoger med allmänheten samt med ett stort fokus på trafiksäkerhet, skolvägar och att koppla ihop befintligt cykelnät.

Syftet med cykelplanen är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit. Planen innehåller dels förslag på åtgärder som gör cykelnätet enklare, säkrare och tydligare, dels förslag på åtgärder som krävs för att skapa en attityd- och beteendeförändring. De övergripande målen är att andelen resor som görs med cykel ska vara 30% år 2030 samt att 70% av invånarna ska tycka att Älmhult är en bra cykelkommun.

Läs mer om planen här.

Vi bygger nytt och förbättrar cykelnätet

Älmhults kommun arbetar kontinuerligt för att skapa en tryggare trafikmiljö för cyklister och gående. 2021 har vi förlängt den befintliga gång- och cykelvägen som löper genom Paradiset och kopplat ihop denna med Ljungbyvägen. Genom denna åtgärd kan man som cyklist färdas på separerade cykelvägar och slipper ge sig ut i blandtrafiken på villagatorna. 2021/2022 kommer även Älmhults första cykelöverfart att anläggas. En cykelöverfart är ett slags övergångsställe för cyklister och innebär att bilisterna har väjningsplikt mot cyklisten. Mer info om denna kommer!
Hösten 2021 byggs även en efterlängtad cykelväg utmed väg 120 på en sträcka om 450 meter mellan Hallarydsvägen och den enskilda vägen norr om denna. Denna sträckning kopplar ihop Delary och Ryfors skola utan att man som cyklist behöver färdas på väg 120.

Hållbart resande i Älmhult

Med hållbart resande menas resor och transporter som är effektiva. Det är resor som är bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. Läs mer om olika insatser för fler hållbara resor i Älmhult här.

Pumpstation

En cykelpump är placerad invid scenen på Stortorget i Älmhult. Den är fri att använda om luften i cykeldäcken skulle behöva fyllas på.
Vi har även monterat en cykelpump på gamla taxi-huset vid busstationen.

Cykla mera

Att gå eller cykla är mycket bättre alternativ för hälsan, miljön och ekonomin! Du får vardagsmotion och sparar pengar. Dessutom gör du miljön en stor tjänst. Det sämsta för miljön är nämligen korta bilresor. Under de första tre kilometrarna av en resa är bilens utsläpp av avgaser cirka 50-60 gånger högre per kilometer. Nedan kan du se hur mycket du vinner på att ta cykeln till jobbet istället för bilen under 120 dagar.

Har du 1 kilometer till jobbet?

Då sparar du 384 kronor och hjälper miljön att spara 50 kg koldioxid.

Har du 2,5 kilometer till jobbet?

Då sparar du 960 kronor och hjälper miljön att spara 126 kg koldioxid.

Har du 5 kilometer till jobbet?

Då sparar du 1 920 kronor och hjälper miljön att spara 252 kg koldioxid

U

Till toppen