Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Föreningslönebidrag

Bidraget avser att täcka en del av lönekostnaden när förening anställer personal med anställningsform ”lönebidrag.”

Villkor

Sökande förening ska uppfylla villkoren i ”Allmänna bestämmelser” Pdf, 159.6 kB. (Pdf, 159.6 kB) (sid 3-5). Förening kan endast få bidrag om den anställde är mantalsskriven i Älmhults kommun. Förening ska föranmäla, vid nyanställning av personal, till Kultur-Fritid för att erhålla bidrag. Föreningar som äger eller sköter en större anläggning eller har en stor ungdomsverksamhet prioriteras för bidrag. Bidrag kan lämnas till 1 anställd person, med lönebidrag, per förening, men kan utökas efter beslut i kultur- och fritidsnämnden.

Bidrag

Bidrag beviljas med högst 10 % av lönekostnaden inklusive personalomkostnader (PO). Bidrag lämnas för lönekostnad som 2018 uppgår till 18 300 kr av den avtalsmässiga lönen, exklusive PO. I PO ingår sjuklön, semesterlön, arbetsgivaravgifter och premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar. PO för 2018 är 39,17 %. Det sammanlagda bidraget, från kommunen och arbetsförmedlingen, får aldrig överstiga 95 % för en heltidsanställd.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via föreningsregistret och ska tillsammans med övriga handlingar vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 maj för beslut senast 1 juli.

Till toppen