Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bidrag till studieförbund

Bidragen till studieförbundens fria folkbildningsarbete avser att främja och fördjupa ett demokratiskt samhällsliv.

Villkor

Bidrag ges som ett ramanslag för kalenderåret till av Folkbildningsrådet godkänt statsbidragsberättigat studieförbund, som bedriver folkbildningsverksamhet i kommunen. Studieförbunden disponerar fritt över erhållet bidrag för att utveckla bidragsgrundande folkbildningsarbete. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar Kultur-Fritids krav på redovisning av verksamhet, ska bidraget kunna omprövas.

För att bidrag ska utgå skall studieförbundet årligen till Kultur-Fritid redovisa verksamhets-plan med utvärderingsplan, tillsammans med övriga handlingar, se under "villkor för bidrag" (sid 3-5).

Bidrag

Grundbidraget utgör 70 procent av den totala ramen för bidragen till studieförbunden och fördelas efter ett genomsnitt av respektive studieförbunds relativa andelar av de tre senast föregående årens totala bidragssumma.

Volymbidraget utgör 20 procent av den totala ramen för bidragen till studieförbunden. Alla verksamhetsformer räknas in i det volymrelaterade bidraget. Fördelningen av det volymrelaterade bidraget beräknas på det senast redovisade verksamhetsåret och ansluter till Folkbildningsrådets modell med studietimmar, där även andra verksamhetsformer som kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet ingår.

Det riktade bidraget utgör 10 procent av den totala ramen för bidragen till studieförbunden och kan sökas för kulturprogram i den kommunala äldreomsorgen, kulturprojekt för barn och ungdom samt för kulturcaféprogram.

Ansökan

Det riktade bidraget söks i oktober månad året innan verksamheten ska genomföras.

Grund- och volymbidraget söks senast den 1 maj.

Utbetalning

Kultur-Fritid utbetalar per den 15 januari femtio procent av respektive studieförbunds totala grund- och volymbidrag från föregående år som ett preliminärt anslag till studieförbunden.

Resterande belopp av grund- och volymbidrag utbetalas efter det att studieförbunden senast den 1 maj redovisat föregående verksamhetsår och definitiv fördelning gjorts.

Riktade resursbidrag utbetalas i sin helhet i januari och kan justeras efter att verksamheten redovisats.

Till toppen